מסילת החוף, אוניברסיטה- רישפון

הכפלת מסילות בין תחנת הרצליה  לתחנת האוניברסיטה. במסגרת הפרויקט מתבצעות בין היתר עבודות להארכת רציפים 5-6 בתחנת הרצליה.

היקף עלויות הביצוע בפרויקט: כ-130 מלש"ח, כולל מבנה עליון  ועבודות תקשורת.