פרויקטים תחבורתיים במגזר המיעוטים

חברת ח.פ.ת משמשת משנת 2008 כחברה מנהלת ונותנת שירותיניהול כולל“, ניהול תכנון, ניהול, ביצוע ופיקוח על פרויקטים תחבורתיים במגזרי המיעוטים. ההתקשרות כוללת עבודות סלילה, פיתוח ותשתיות בעבור רשויות מקומיות במגזר המיעוטים בכל הארץ.

במסגרת הפרויקט בוצעו ומבוצעים מעל 600 פרויקטים שונים בהיקף כספי כולל של מעל 650 מלשח.

העבודה מנוהלת משלב התכנון, דרך הקמה, מסירה ועד תום שנת הבדק.

כל ההתקשרויות והתקשרויות המשנה מבוצעות באמצעות חבח.פ.ת בהתאם לדרישות וצרכי הלקוח.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן