מסילת עפולה טבריה

מסילת עפולה טבריה הינה חלק ממערך "מסילות הגליל", המחבר את מסילות החוף למסילות הצפון. 

במסגרת הפרויקט מתוכננות שלוש תחנות: תחנת עפולה, תחנת כפר תבור ותחנת טבריה.